Seznam publikacij in dokumentov, ki so na voljo v arhivu KUD Mreža

1.Bibič, Bratko (2003): Hrup z Metelkove, tranzicije prostorov in kulture v Ljubljani. Ljubljana: Mirovni inštitut.

2.Big Torino 2000: biennnale arte emergente/biennial of emerging artists (2000). Torino: Lindau.

3.Bordage, Fazzete (2001) : Factories of the Imagination. Saint-Ouen: Trans Europe Halles.

4.Hren, Marko (1993): Mreža za Metelkovo: informacije o stanju projekta. Ljubljana: Mreža za Metelkovo.

5.Hren, Marko in Kevin Kaufman (1995): The Metelkova Development Plan: final report. Ljubljana: Retina.

6.Hren, Marko (1996): Urban Cultural Spaces & Urban Security (documentation for the conference): Presentation of 16 Urban Cultural Spaces. Ljubljana: European Forum for Urban Security.

7.Hren, Marko (1997): So.delo.vanje: novi val kooperativ. Ljubljana: Retina.

8.Hren, Marko (1997): Metelkova Avtokarta: promocijska zloženka ob Evropskem mesecu kulture. Ljubljana: Retina.

9.Hren, Marko (1998): Poročilo in dokumentacija o pripravljalni fazi vzpostavljanja koordinacije. Ljubljana: Kulturno središče Metelkova

10.Hren, Marko (1999): Metamorfoze Agore Metelkove. Ljubljana: DRPPD.

11.Hren, Marko (2000): Metamorphosis Metelkova: re-conversion from the fortress to agora. Ljubljana: Ministry of Culture and The Association Mreža

12.Hren, Marko (2001): Establishing and managing independant cultural centers, Mosaic Project: Follow – up (2001) activities to Ljubljana 2000 Workshop on Establishing and managing independent cultural centers. Ljubljana: Council of Europe and Ministry of Culture Republic Slovenia.

13.Hren, Marko (2001): Kakšna prevencija in kakšno varovanje na območju odprtega urbanega kulturnega središča Metelkova, fazno poročilo s priporočili in projektno dokumentacijo. Ljubljana: Kulturno središče Metelkova.

14.Hren, Marko (2001): Identitete Metelkove – dostopnost urbane kulture: Kakšna prevencija in kakšno varovanje na območju odprtega urbanega kulturnega središča Metelkova, mikrokonferenca ob zaključku programa. Ljubljana: Kulturno središče Metelkova.

15.Hren, Marko (2002): Evropska strukturna politika in urbani kulturni centri: študija primera uspešnega črpanja sredstev z aktualizacijo ob pridruževanju Republike Slovenije Evropski skupnosti. Ljubljana: Kulturno središče Metelkova.

16.Hren, Marko (2002): Modelisation d`une politique de orevention et de securite Sur le centre culturel de Metelkova, Ljubljana (Slovenie). Ljubljana: Kulturno središče Metelkova.

17.Metelkovnik, informativni časopis Metelkove Mesta/ št. 1–7 (avgust 1998–junij 2000).

18.M'ZIN: Metelkova oživljena/ št. 20 (1994). Ljubljana: Mreža za Metelkovo.

19.Šribar, Renata (1996): Retina: zavod za podporo civilno družbenih iniciativ: Ljubljana: Retina.

20.Toman, Urša in Luka Drinovec (1998): Katalog Metelkova Mesto. Ljubljana: Likovna sekcija Metelkova.


1990 - 1993, MZIN, Metelkovski fanzin. Mreža za Metelkovo.

1996: Marko Hren: Dosje Metelkova: Retina, 1990-1996.

1997 - Marko Hren: Metelkova, A map of the plan; promotion booklet for Metelkova Cultural Centre, foundation Multicultural center Metelkova.

1998 - Marko Hren: Dosje Metelkova II: dokumentacija o dejavnostih iz Dogovora med MOL in Ministrstvom za kulturo za celovito in koordinirano urejanje Metelkove in skupnih razvojnih načrtov. Samozaložba MH (cca 300 strani dokumentov).

2001 - Marko Hren: Ministry of Culture and the Council of Europe; MOSAIC - Urban cultural Centers (Ljubljana-Podgorica-Sarajevo-Zagreb-Beograd); project dossier (in English only).

2002 – Marko Hren: Le Centre Culturel de Metelkova, Ljubljana, Compilation. Phare Partnership.

2002 - The 25th Bienal de Sao Paulo, Metropolitan Iconografies.Web: Anna Ehrlemark, Urška Merc, Uroš Gustinčič, Nataša Serec.
Animacija: Mileta Postić
program arhiv AKC Metelkove mesta dejavnosti novosti stik ACC Metelkova mesto archive activities news contact